Informatie privacy-beleid app Mijn LoonDossier

Contactgegevens producent app Mijn LoonDossier

Loon Salarissoftware B.V.
Zuideinde 17B
1121 CJ Landsmeer
Nederland

E-mail: https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx
Internet: https://mijn.loon.nl

Welke persoonlijke gegevens legt de app Mijn LoonDossier vast?

De app Mijn LoonDossier legt de gebruikersnamen, gebruikersgegevens en bestanden vast die geüpload worden door de gebruikers. Onder bestanden wordt onder andere verstaan pdf's die vanuit het Loon-programma naar de website mijn.loondossier.nl worden verstuurd. Dit gaat in de meeste gevallen om loonstroken en jaaropgaven.

De gebruiker kan ook zélf (dus buiten het Loon-pakket om) bestanden op mijn.loondossier.nl plaatsen.

Pdf's opslaan app Mijn LoonDossier

De pdf's vanuit het Loon-pakket worden op Mijn LoonDossier geplaatst zodat app-gebruikers als administratiekantoren, werkgevers en werknemers via de smartphone of tablet inzage hebben in alle overzichten, zoals de loonstroken, jaaropgaven, journaals e.d.

Met de app Mijn LoonDossier hoeft de gebruiker dus niet achter een pc te zitten om toch de loonstroken, de jaaropgave e.d. te kunnen bekijken.

Wie mag wat zien via app Mijn LoonDossier?

De regels zijn als volgt:

  1. De werkgever kan alleen zien wat er aan overzichten naar de werknemers is verstuurd. Wat de werknemers zelf uploaden, ziet de werkgever niet.
  2. Heeft de werkgever een administratiekantoor dan ziet de werkgever ook de overzichten die het administratiekantoor voor zijn cliënt (= werkgever) in het dossier heeft geplaatst.
  3. Het administratiekantoorkan alleen zien wat hij aan overzichten naar de werkgevers heeft  verstuurd. Wat de werkgevers en werknemers zelf uploaden, ziet het administratiekantoor niet.

De werknemers kunnen er dus vanuit gaan dat hun 'deel' van mijn.loondossier.nl echt privé is wat de door henzelf geplaatste bestanden betreft. De werkgever noch de collega's krijgen die in beeld.

Hetzelfde geldt voor werkgevers. Alles wat zij buiten Loon om op mijn.loondossier.nl plaatsen, is onzichtbaar voor de werknemers, en ook onzichtbaar voor het eventuele administratiekantoor.

Die lijn zet zich voort bij administratiekantoren. Alles wat het administratiekantoor buiten Loon op mijn.loondossier.nl plaatst, is alleen zichtbaar voor het administratiekantoor zelf. Dus onzichtbaar voor de werkgevers (cliënten) en diens werknemers.

Bestanden delen

De niet-zichtbaarheid van een bestand kan worden opgeheven door het te markeren en te kiezen voor 'Deel met…'. Dan wil men juíst dat het bestand ook zichtbaar is voor een andere partij. Zo kan de werknemer het bestand met diens werkgever delen. En de werkgever kan bestanden delen met het (eventuele) administratiekantoor.

De optie 'delen' kan handig zijn bij bijvoorbeeld ID-kaarten, een verhuisbericht, urenbriefjes, declaraties, et cetera.

In schema ziet het er dan zo uit:

Gebruikersnaam en wachtwoord opslaan app Mijn LoonDossier

De gebruikersnaam en het wachtwoord worden (als de gebruiker dat toestaat) op de smartphone of tablet opgeslagen om volgende keer direct in te kunnen loggen.

De gebruikersnaam en het wachtwoord worden tevens op het toestel opgeslagen voor het versturen van push-notificaties.

Rechten gebruiker app Mijn LoonDossier

De gebruiker van Mijn LoonDossier heeft te allen tijde het recht om de data op zijn of haar deel van de website te laten verwijderen. De gebruiker kan daartoe contact opnemen met Loon Salarissoftware, met de reden van het verzoek.

Toestemming van de andere partij (werknemer, werkgever en / of het administratiekantoor, dat kan per situatie verschillen) is daarbij niet nodig.